Filteri koji efikasno uklanjaju sve štetne sastojke iz vode.

Tehnolgije Akvafor-a

Filteri koji efikasno uklanjaju sve štetne sastojke iz vode.

Tehnolgije Akvafor-a

Glavni zadatak filtera za prečišćavanje vode je fikasno i bespovratno uklanja sve štetne sastojke iz vode. Filter za dubinsko prečišćavanje vode treba da zadrži u sebi sve nakupljene nečistoće do kraja svog kapaciteta. Materijali koji se koriste u proizvodnji filtera moraju biti bezbedni za zdravlje korisnika.

Glavni zadatak filtera za prečišćavanje vode je fikasno i bespovratno uklanja sve štetne sastojke iz vode. Filter za dubinsko prečišćavanje vode treba da zadrži u sebi sve nakupljene nečistoće do kraja svog kapaciteta. Materijali koji se koriste u proizvodnji filtera moraju biti bezbedni za zdravlje korisnika.

Glavni zadatak filtera za prečišćavanje vode je fikasno i bespovratno uklanja sve štetne sastojke iz vode. Filter za dubinsko prečišćavanje vode treba da zadrži u sebi sve nakupljene nečistoće do kraja svog kapaciteta. Materijali koji se koriste u proizvodnji filtera moraju biti bezbedni za zdravlje korisnika.

Proizvodnja u Estoniji

AKVAFOR filteri ne samo da u potpunosti odgovaraju ovim zahtevima, već i prevazilaze zahteve ruskih i međunarodnih standarda. Šta izdvaja AKVAFOR u odnosu na druge filtere? Većina proizvođača filtera za vodu pozajmljuje tehnologiju prečišćavanja vode od industrijskih sistema filtracije. Slično kopiranje ima za posledicu sledeće nedostatke: takvi filteri slabije prečišćavaju vodu ili brže gube svoja svojstva. Kompanija AKVAFOR se od samog početka bavila razvojem upravo filtera za domaćinstva. Kompanija je razvijala svoje tehnologije u vlastitim laboratorijama za konkretne tipove filtera i prema osobinama sastava vode. Svaka inovacija je zaštićena patentom. Broj patenata je 2019. godine dostigao 130.

AKVAFOR filteri ne samo da u potpunosti odgovaraju ovim zahtevima, već i prevazilaze zahteve ruskih i međunarodnih standarda. Šta izdvaja AKVAFOR u odnosu na druge filtere? Većina proizvođača filtera za vodu pozajmljuje tehnologiju prečišćavanja vode od industrijskih sistema filtracije. Slično kopiranje ima za posledicu sledeće nedostatke: takvi filteri slabije prečišćavaju vodu ili brže gube svoja svojstva. Kompanija AKVAFOR se od samog početka bavila razvojem upravo filtera za domaćinstva. Kompanija je razvijala svoje tehnologije u vlastitim laboratorijama za konkretne tipove filtera i prema osobinama sastava vode. Svaka inovacija je zaštićena patentom. Broj patenata je 2019. godine dostigao 130.

Naše tehnologije

Najbolje od naših tehnologija primenjene u proizvodnji filtera

Naše tehnologije

Najbolje od naših tehnologija primenjene u proizvodnji filtera

Akvafor Aqualen

Akvalen

Akvalen je jedinstven vlaknasti materijal kreiran od strane Akvafor-a. Kao deo filter-uloška, on efikasno smanjuje teške metale kao što su bakar, olovo, gvožđe, živa i radioaktivni izotopi. Zbog svojih hidrofilnih osobina, Akvalen vlakna olakšavaju tok vode kroz filter-uložak, povećavajući efikasnost prečišćavanja.

Akvafor Srebro

Dinamička Fiksacija Srebra

U Akvafor filter-ulošcima mi koristimo efikasne i bezbedne metode za suzbijanje širenja bakterija. Zahvaljujući DFS tehnologiji, joni aktivnog srebra su čvrsto fiksirani za Akvalen vlakno, pružajući zaštitu od mikroorganizama. Ovakva upotreba srebra zadovoljava Evropske bezbedonosne standarde.

Akvafor DWAY

DWAY — Optimalna mineralizacija

Zahvaljujući DWAY tehnologiji, voda je obogaćena izbalansiranim spojem prirodnih minerala kao što su kalcijum i magnezijum.

Akvafor IAM

IAM — Izotropna Absorpciona Matrica

IAM tehnologija obezbeđuje prečišćavanje svake kapljice vode. Oponašajući koren drveta, vlakna Akvalen se prostiru kroz ceo filter i vezuju granule apsorbenata u gustu strukturu. Voda je distribuirana ravnomerno kroz filter-uložak što doprinosi efikasnijem prečišćavanju. U Akvafor filter-ulošcima, zbog IAM, rastresite čestice ne mogu formirati puteve (kanale) kroz koje bi voda mogla da prođe bez odgovarajućeg tretmana.

Akvafor CFB

CFB — Blok sa ugljenim vlaknima

CFB je tehnologija koja se koristi u proizvodnji filter-uloška sa karbon blokom, koristeći Akvalen vlakna. Filter-ulošci proizvedeni po ovoj tehnologiji su efikasniji i dugotrajniji, čak i kada je u pitanju teško zagađena voda.

ICM — Iterativno Kompjutersko Modelovanje

Tehnologija za kompjutersku simulaciju ICM doprinosi da se izabere najbolji materijal i dizajn za Akvafor proizvode. Tokom simulacije mi testiramo otpornost, vek trajanja i karakteristike filtera, koje su važne za uslove korišćenja. Na primer, ICM pomaže DWM da izdrži pritisak veći pet puta nego što je potrebno (do 30 atm).

Klik i Okret

Pored tehnološke kompleksnosti, Akvafor filteri za vodu su ergonomski i laki za upotrebu. Da biste zamenili iskorišćeni filter-uložak ne treba Vam specijalna veština, niti alat. Samo pritisnite dugme i okrenite filter-uložak.

HSS — Sigurno i Bezopasno Servisiranje

Sa HSS tehnologijom korišćenje Akvafor filtera je pogodnije i bezbednije. Filter-ulošci se menjaju zajedno sa kapsulom filtera, tako da se eliminiše kontakt sa akumuliranim spoljnim zagađivačima. Ovo se radi zbog Vašeg i zdravlja i zdravlja vaše porodice.

Akvafor RO sistem

Savremeni rezervoar za vodu

Savremeni rezervoar smanjuje količinu drenažne vode na pola (štedeći čak do 9000 litara u godini), smanjuje operativne troškove do 50% i omogućava RO sistemu da radi pod niskim pritiskom, bez ikakve dodatne opreme (kao npr. pumpa za povećanje pritiska). Pored toga, RO rezervoar je smešten unutar kućišta uređaja, i tako znatno smanjuje veličinu sistema.

Akvafor Aqualen

Akvalen

Akvalen je jedinstven vlaknasti materijal kreiran od strane Akvafor-a. Kao deo filter-uloška, on efikasno smanjuje teške metale kao što su bakar, olovo, gvožđe, živa i radioaktivni izotopi. Zbog svojih hidrofilnih osobina, Akvalen vlakna olakšavaju tok vode kroz filter-uložak, povećavajući efikasnost prečišćavanja.

Akvafor Srebro

Dinamička Fiksacija Srebra

U Akvafor filter-ulošcima mi koristimo efikasne i bezbedne metode za suzbijanje širenja bakterija. Zahvaljujući DFS tehnologiji, joni aktivnog srebra su čvrsto fiksirani za Akvalen vlakno, pružajući zaštitu od mikroorganizama. Ovakva upotreba srebra zadovoljava Evropske bezbedonosne standarde.

Akvafor DWAY

DWAY — Optimalna mineralizacija

Zahvaljujući DWAY tehnologiji, voda je obogaćena izbalansiranim spojem prirodnih minerala kao što su kalcijum i magnezijum.

Akvafor IAM

IAM — Izotropna Absorpciona Matrica

IAM tehnologija obezbeđuje prečišćavanje svake kapljice vode. Oponašajući koren drveta, vlakna Akvalen se prostiru kroz ceo filter i vezuju granule apsorbenata u gustu strukturu. Voda je distribuirana ravnomerno kroz filter-uložak što doprinosi efikasnijem prečišćavanju. U Akvafor filter-ulošcima, zbog IAM, rastresite čestice ne mogu formirati puteve (kanale) kroz koje bi voda mogla da prođe bez odgovarajućeg tretmana.

Akvafor CFB

CFB — Blok sa ugljenim vlaknima

CFB je tehnologija koja se koristi u proizvodnji filter-uloška sa karbon blokom, koristeći Akvalen vlakna. Filter-ulošci proizvedeni po ovoj tehnologiji su efikasniji i dugotrajniji, čak i kada je u pitanju teško zagađena voda.

ICM — Iterativno Kompjutersko Modelovanje

Tehnologija za kompjutersku simulaciju ICM doprinosi da se izabere najbolji materijal i dizajn za Akvafor proizvode. Tokom simulacije mi testiramo otpornost, vek trajanja i karakteristike filtera, koje su važne za uslove korišćenja. Na primer, ICM pomaže DWM da izdrži pritisak veći pet puta nego što je potrebno (do 30 atm).

Klik i Okret

Pored tehnološke kompleksnosti, Akvafor filteri za vodu su ergonomski i laki za upotrebu. Da biste zamenili iskorišćeni filter-uložak ne treba Vam specijalna veština, niti alat. Samo pritisnite dugme i okrenite filter-uložak.

HSS — Sigurno i Bezopasno Servisiranje

Sa HSS tehnologijom korišćenje Akvafor filtera je pogodnije i bezbednije. Filter-ulošci se menjaju zajedno sa kapsulom filtera, tako da se eliminiše kontakt sa akumuliranim spoljnim zagađivačima. Ovo se radi zbog Vašeg i zdravlja i zdravlja vaše porodice.

Akvafor RO sistem

Savremeni rezervoar za vodu

Savremeni rezervoar smanjuje količinu drenažne vode na pola (štedeći čak do 9000 litara u godini), smanjuje operativne troškove do 50% i omogućava RO sistemu da radi pod niskim pritiskom, bez ikakve dodatne opreme (kao npr. pumpa za povećanje pritiska). Pored toga, RO rezervoar je smešten unutar kućišta uređaja, i tako znatno smanjuje veličinu sistema.

Akvafor Aqualen

Akvalen

Akvalen je jedinstven vlaknasti materijal kreiran od strane Akvafor-a. Kao deo filter-uloška, on efikasno smanjuje teške metale kao što su bakar, olovo, gvožđe, živa i radioaktivni izotopi. Zbog svojih hidrofilnih osobina, Akvalen vlakna olakšavaju tok vode kroz filter-uložak, povećavajući efikasnost prečišćavanja.

Akvafor Srebro

Dinamička Fiksacija Srebra

U Akvafor filter-ulošcima mi koristimo efikasne i bezbedne metode za suzbijanje širenja bakterija. Zahvaljujući DFS tehnologiji, joni aktivnog srebra su čvrsto fiksirani za Akvalen vlakno, pružajući zaštitu od mikroorganizama. Ovakva upotreba srebra zadovoljava Evropske bezbedonosne standarde.

Akvafor DWAY

DWAY — Optimalna mineralizacija

Zahvaljujući DWAY tehnologiji, voda je obogaćena izbalansiranim spojem prirodnih minerala kao što su kalcijum i magnezijum.

Akvafor IAM

IAM — Izotropna Absorpciona Matrica

IAM tehnologija obezbeđuje prečišćavanje svake kapljice vode. Oponašajući koren drveta, vlakna Akvalen se prostiru kroz ceo filter i vezuju granule apsorbenata u gustu strukturu. Voda je distribuirana ravnomerno kroz filter-uložak što doprinosi efikasnijem prečišćavanju. U Akvafor filter-ulošcima, zbog IAM, rastresite čestice ne mogu formirati puteve (kanale) kroz koje bi voda mogla da prođe bez odgovarajućeg tretmana.

Akvafor CFB

CFB — Blok sa ugljenim vlaknima

CFB je tehnologija koja se koristi u proizvodnji filter-uloška sa karbon blokom, koristeći Akvalen vlakna. Filter-ulošci proizvedeni po ovoj tehnologiji su efikasniji i dugotrajniji, čak i kada je u pitanju teško zagađena voda.

ICM — Iterativno Kompjutersko Modelovanje

Tehnologija za kompjutersku simulaciju ICM doprinosi da se izabere najbolji materijal i dizajn za Akvafor proizvode. Tokom simulacije mi testiramo otpornost, vek trajanja i karakteristike filtera, koje su važne za uslove korišćenja. Na primer, ICM pomaže DWM da izdrži pritisak veći pet puta nego što je potrebno (do 30 atm).

Klik i Okret

Pored tehnološke kompleksnosti, Akvafor filteri za vodu su ergonomski i laki za upotrebu. Da biste zamenili iskorišćeni filter-uložak ne treba Vam specijalna veština, niti alat. Samo pritisnite dugme i okrenite filter-uložak.

HSS — Sigurno i Bezopasno Servisiranje

Sa HSS tehnologijom korišćenje Akvafor filtera je pogodnije i bezbednije. Filter-ulošci se menjaju zajedno sa kapsulom filtera, tako da se eliminiše kontakt sa akumuliranim spoljnim zagađivačima. Ovo se radi zbog Vašeg i zdravlja i zdravlja vaše porodice.

Akvafor RO sistem

Savremeni rezervoar za vodu

Savremeni rezervoar smanjuje količinu drenažne vode na pola (štedeći čak do 9000 litara u godini), smanjuje operativne troškove do 50% i omogućava RO sistemu da radi pod niskim pritiskom, bez ikakve dodatne opreme (kao npr. pumpa za povećanje pritiska). Pored toga, RO rezervoar je smešten unutar kućišta uređaja, i tako znatno smanjuje veličinu sistema.

Internet prodavnica

Dragi prijatelji, internet prodavnica će krenuti sa radom u januaru 2023 godine.

Molimo vas da do tada porudžbine vršite putem Viber-a, Telegram-a ili WhatsApp-a.

Hvala vam na razumevanju,
Vaš Akvafor